top of page
Medlemskap

För att bli medlem hos VKK bör du ha gått en godkänd grundkurs i paddling och vara simkunning. Du kan då fylla i en ansökan om medlemskap. Observera att du bör bifoga kursintyget.   

Vasa Kanotklubb rf. (VKK) accepterar endast personer med grundläggande paddlingsfärdigheter som sina medlemmar (nivå motsvarand EPP 1 (Euro Paddle Pass)). Om du är osäker, kontakta vaasakk@gmail.com och kontrollera att möjliga kurser motsvarar denna nivå. Mer erfarna paddlare, med kunskaper motsvarande minstt grundnivå, kan ta kontakt med styrelsen för att kontrollera att nivån uppnås. 

VKK ordnar grundkurser under sommaren som du kan anmäla dig till. Du kan också gå kurs på annan ort ifall föreningens kurser redan är fyllda. Fråga mera om att bli medlem av föreningens sekreterare och läs mer om grundkurserna här. 

 

Jäsenyys
Medlemsavgifter 2023

Medlemsavgiften för 2021 bör betalast till VKK:s konto FI7266010001155001 senast 19.4.2022

Medlemsavgift: 40€ 

Medlemsavgift under 18år: 20€

Bruksavgift: 80€ (låna klubbens utrustning under säsongen)

Förvaringsplats för egen kajak: 70€

Använd följande referenser: 

  • Medlemsavgift: 2668

  • Medlemsavgift + bruksavgift: 2671

  • Medlemsavgift + förvaringsplats: 2684

Medlemmar: Kom ihåg att hålla dina uppgifter up-to-date. Du kan uppdatera dina uppgifter här.

Nya medlemmar: Ansök om medlemskap genom att fylla i blanketten: ansökan om medlemskap. 

Nyckelpant

Nyckelpanten är 30€, och betalast till föreningens konto med referensnummer 2901. Kom överrens om hämtning av nyckeln med skjulansvarige. Mer info på medlemmarnas sluta fb-sida.

Kom ihåg att lämna tillbaka nyckeln ifall du inte längre är medlem!

Jäsenmaksu
bottom of page